fbpx Skip to main content

Tendering

Efficiënt calculeren van complexe projecten

Ben je op zoek naar de meest krachtige en geavanceerde calculatiepakket voor de bouwsector? Ontdek KPD Tendering, de gebruiksvriendelijke calculatiemodule binnen het KPD-ecosysteem. Uitsluitend voor aannemers, wegenbouw, infrastructuurwerken en industriebouw.

Vrijblijvend adviesTendering

Calculeren in de cloud

Elk type bouwbedrijf geniet van de meerwaarde van calculeren in de cloud. Het biedt tal van specificaties die de efficiëntie verhogen, kosten besparen en flexibiliteit bieden. Wat cloudcalculatie echter echt onderscheidt, zijn de unieke voordelen die alleen beschikbaar zijn in deze innovatieve aanpak. We lichten er enkele uit:

Samenwerking

Aan eenzelfde berekening werken en dat allemaal in real-time. Bij complexe berekeningen is het handig om samen aan één calculatie te werken om efficiënt te calculeren.

Automatische updates

Gebruikers profiteren automatisch van nieuwe functies en verbeteringen zonder manueel updates uit te voeren. KPD zorgt ervoor dat je steeds up-to-date bent.

Snelle implementatie

Ga onmiddellijk aan de slag met complexe berekeningen. Geen lange implementatieprocessen, jij en je collega kunnen onmiddellijk calculeren.

Kostenbesparing

Op meerdere facetten geniet cloudgebaseerd calculeren van een kostenbesparing ten opzichte van on premise. Je moet geen eigen servers aanschaffen waardoor je onderhoud en updates buitenspel zet. KPD is verantwoordelijk voor de hosting waardoor je voor zowel de hosting als software één aanspreekpunt hebt.

Bekijk alle voordelen

Ontdek meer

Projecten

Een project is het geheel van delen waaruit één aanbesteding bestaat. Een project kan bestaan uit meerdere meetstaten en kan verschillende calculaties/offertes bevatten.

Eenvoudig aanmaken en beheren

Beheer je projecten, koppel er de juiste contacten aan (klant, bouwheer, architect, …) en vul aan met alle relevante projectinformatie.

Meerdere projectversies, meetstaten en offertes

Hang meerdere (deel)meetstaten aan een project door je project op te splitsen. De historiek houd je bij door te werken met projectversies.

Inlezen meetstaten uit Excel

Door een intuïtief scherm lees je een Excel-meetstaat in met één klik.

Calculatie

In enkele klikken een geavanceerde en solide calculatie.

Snel en gemakkelijk calculeren

Het calculatiescherm is zodanig opgebouwd dat een calculatie zeer snel gaat. Maak gebruik van handige links en sneltoetsen zodat je doorheen de verschillende posten kan vliegen.

Middelen en operaties

Alle informatie en prijzen meteen bij de hand door gebruiken te maken van middelen uit de middelbibliotheek. Kopieer hele stukken calculatie uit de operatiebibliotheek of recycleer calculaties uit eerdere projecten.

Normformules en parameters

Om aan te geven hoeveel eenheden er voor een bepaalde grondstof nodig zijn maak je gebruik van de normformule. Met behulp van parameters kan je de volledige calculatie automatisch herrekenen als bepaalde kernwaarden wijzigen.

Autocalculatie

Maak je veel gebruik van typemeetstaten, zoals bv. TB 250? Win tijd door een automatische calculatie op te halen uit je typebestekken via ‘Autocalculatie’.

Referentieposten

Komt een zelfde post meerdere keren voor in de meetstaat? Via referentieposten dien je deze slechts één keer te berekenen. De calculatie én de eenheidsverkoopprijs wordt automatisch overgenomen naar alle volgende kopieën. Ook wijzigingen hoeven achteraf slechts één keer te gebeuren en worden vanzelf doorgevoerd.

Eenvoudig beheer en controle van hoeveelheden

Doorheen de calculatie wordt steeds met 2 hoeveelheden gewerkt: de hoeveelheid die opgegeven werd door de klant en de gecontroleerde hoeveelheid. Controleer hoeveelheden van posten, operaties of middelen door gebruik te maken van rekenbladen. Het is ook mogelijk om de resultaten automatisch te koppelen uit een Excel-opmeting met je meetstaat.

Handig calculatierapport

Druk de volledige calculatie af via een handig rapport. Zie je liever andere gegevens? Dan kan je het rapport volledig naar wens personaliseren.

Prijsaanvragen

Lanceer een prijsvraag voor posten of middelen waarvoor je geen bibliotheekprijs hebt of waarvoor je de prijs wil valideren aan de hand van offertes.

Beheer van prijsaanvragen

Selecteer voor welke posten of middelen je prijzen wil opvragen bij leveranciers of onderaannemers.  Kies vervolgens aan welke leveranciers je een prijsvraag wil sturen.  Met één druk op de knop worden de prijsaanvragen verstuurd, met een gepersonaliseerd prijsaanvraagrapport en een invulklare Excel-meetstaat.

Geavanceerde prijsvergelijking

Vergelijk de verschillende prijzen van de verschillende leveranciers in één scherm.  Door middel van een onderbouwing in verschillende antwoordlijnen of het toevoegen van indirecte lijnen kan je ook prijzen die op een andere manier zijn doorgegeven mee opnemen in de vergelijking.

Overdracht van de geselecteerde prijzen

Je kan kiezen om de prijzen van de gekozen leverancier over te dragen naar de calculatie en eventueel een korting toe te kennen. Een andere mogelijkheid is voor elke prijsaanvraaglijn de gemiddelde of de laagste prijs over te dragen.

Meetstaatmiddelen

Krijg een overzicht van alle in de calculatie gebruikte middelen, met hun hoeveelheid, eenheids- en totaalkost.

360° overzicht

Via het scherm ‘Meetstaatmiddelen’ kan je alle gebruikte middelen uit de calculatie weergeven in een handig overzicht. Geef totalen per middelcategorie, per middelgroep of per leverancier. Door te zoeken met filters kun je navigeren naar alle middelen waarvoor de eenheidsverkoopprijs op 0 staat.

Toepassen van kortingen

Optimaliseer je kostprijzen door aan bepaalde middelen, middelcategorieën, middelgroepen of leveranciers kortingen toe te kennen. Je kan dit eerst uitproberen in een simulatie en pas toepassen zodra je tevreden bent over het resultaat.

Verkoopprijsberekening

Krijg inzicht in de verkoopprijs inclusief marges en kortingen.

Toepassen van marges

Kies zelf welke marges voor jouw bedrijf van toepassing zijn voor het bepalen van de verkoopprijsberekening. Je kan marges instellen per post, globaal voor een heel hoofdstuk of de volledige meetstaat.  

Marges per middelcategorie

Pas verschillende marges toe voor arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming,… door marges in te stellen per middelcategorie.  Sla deze marges via projectniveau op zodat je ze later opnieuw kan toepassen. 

Verdeling indirecte kosten

Heb je indirecte kosten die je niet rechtstreeks kan of wil tonen aan je klant?  Verdeel deze kosten handig over alle zichtbare posten of verdeel ze enkel over een zelf te kiezen selectie van posten.

Afronden naar een bepaalde totaalprijs

Je kan je verkoopprijzen percentueel verhogen of verlagen om een gekozen totaalprijs te bekomen.

Commerciële korting

Voeg een lijn toe onderaan een hoofdstuk of onderaan de meetstaat voor commerciële kortingen.  Deze korting kan een vast bedrag bevatten of een percentage op een selectie van de posten.

Offerterapport

Het sluitstuk van de verkoopprijsberekening is het genereren van een overzichtelijk offerterapport. Dit rapport kan volledig geconfigureerd worden naar de vragen of behoeften van het bedrijf. Naast het overzicht van de posten en verkoopprijzen kan je teksten, voorwaarden of opmerkingen toevoegen die per project kunnen worden aangepast.

Topsheet

Een samenvatting van alle kernwaarden.

Samenvatting kernwaarden van één project

Voor het bepalen van de margestrategie is het vaak handig om de belangrijkste kerncijfers op één blad te zien. Toon alle relevante hoeveelheden en reken deze via formules om naar kernwaarden zoals kostprijs per m², per maand of per appartement.

Opsplitsing per commerciële code

Via commerciële codes kan je de posten indelen in categorieën zodat je snel kan zien welk aandeel een bepaalde categorie heeft op de totaalprijs. Door de totalen van deze categorieën op hun beurt te delen door de kernwaarden krijg je interessante cijfers over de ruwbouw bv. kost per m² of hoeveel de afwerking gemiddeld kost per appartement.

Afronden naar een bepaalde totaalprijs

Je kan je verkoopprijzen percentueel verhogen of verlagen om een gekozen totaalprijs te bekomen.

Instellingen en bibliotheken

Volg dan deze stappen.

Beheer zelf je bibliotheken

Beheer alle bibliotheken zelf om te bepalen welke middelen, eenheden, varianttypes,… kunnen worden gebruikt binnen jouw bedrijf.

Instellingen op maat van het bedrijf of de gebruiker

Door middel van de instellingen kan je het gedrag binnen het programma configureren volgens jouw voorkeuren. Je kan configuraties instellen voor alle gebruikers. Heel wat instellingen zijn ook aanpasbaar per sub-bedrijf of zelfs per gebruiker.

Beheer van schermen en lay-outs

Kies zelf welke informatie je ziet op de schermen. Configureer de kolommen en kies welke kolommen je ziet op het scherm worden. Door middel van filters, groeperen en sorteren kan je het scherm opbouwen en opslaan in één of meerdere lay-outs.  Deze lay-outs kunnen ook als bedrijfslay-out worden gedeeld met alle collega’s. 

Een compleet ecosysteem.

Verlies geen tijd aan het zoeken van informatie. Alle
werkinstrumenten heb je in handbereik, in één platform.

Bekijk onze integraties

Meer weten?

Maak kennis met onze module tijdens een demo.
We tonen het je graag!

Vraag jouw demo aan