fbpx Skip to main content

Mobiele activiteitenregistratie

Kies voor een efficiënte activiteitenregistratie met Timesheet App

In de bouwsector is het algemeen geweten dat een groot aantal werknemers actief is op een specifieke werf. Hierdoor kun je makkelijk het overzicht verliezen over de tijdsbesteding. Door de Timesheet App controleer je de lonen op een doeltreffende manier en verhoog je de productiviteit aanzienlijk.

  • Handige Check-in@Work
  • Persoonlijke registratie
  • Ploegregistratie
  • Anomalie & goedkeuren
  • Materieelregistratie
  • De informatie wordt verzameld in People
  • Makkelijk te gebruiken op terrein via tablet of smartphone
  • Makkelijk te monitoren op kantoor
  • Geregistreerde uren van track-and-trace matchen met uurregistratie
Vrijblijvend adviesOntdek meer

De traditionele manier

Loop je ook tegen deze valkuilen?

De huidige valkuilen

Jan, ik ben mijn papiertje verloren. Jammer genoeg gebeurt dit vaker dan we zouden willen. Met de Timesheet-app maken we komaf met de papieren administratie en zetten we volledig in op een efficiënte opvolging van elke medewerker. We zetten enkele valkuilen op een rij:

Meerdere locaties

Werknemers in de bouwsector, uitgezonderd kantoorprofielen, komen in een korte periode op meerdere locaties. Het kan zelfs zijn dat een werknemer op dezelfde dag op verschillende plaatsen moet werken. Ook de ploeg kan verschillen van type project. Ook al werken de werknemers voor een lange tijd op één werf, toch zijn er nog veel wisselende factoren.

Materieelregistratie

Het niet uitvoeren van een degelijke materieelregistratie kan aanzienlijke valkuilen met zich meebrengen voor bouwbedrijven. Zonder een nauwkeurig overzicht van alle gebruikte materieel, apparatuur en voertuigen, kunnen bedrijven zichzelf blootstellen aan verschillende problemen en inefficiënties die de algehele operationele prestaties en financiële gezondheid kunnen schaden. Een belangrijke valkuil van het negeren van materieelregistratie is het gebrek aan inzicht in de beschikbaarheid en locatie van materieel. Dit kan leiden tot dubbele bezetting van apparatuur die al ergens op een bouwlocatie aanwezig is, omdat het niet duidelijk is waar specifieke items zich bevinden. Dit verspilt niet alleen financiële middelen, maar kan ook leiden tot onnodige vertragingen in projecten, omdat de benodigde apparatuur niet op tijd beschikbaar is.

Uurregistratie voor werfopvolging

Een veelvoorkomende valkuil voor bouwbedrijven is het niet accuraat bijhouden van de gewerkte uren op de bouwplaats. Het gebrek aan een gestroomlijnd en nauwkeurig uurregistratiesysteem kan leiden tot verschillende problemen zoals een gebrek aan inzicht, kostenoverschrijding en verminderde productiviteit. Daarnaast is tijdsregistratie ook een dubbele controle voor de geregistreerde uren van het track-and-trace-systeem.

Overzicht van type vergoedingen

Het ontbreken van een goed georganiseerd en duidelijk overzicht van verschillende soorten vergoedingen, zoals overuren, nachtdiensten en weerverlet is nefast voor een goede uurregistratie. Een vertraging in de verwerking, moeilijkheden bij rapportage, nalevingsproblemen van CAO en de arbeidswetgeving zijn mogelijke gevolgen van een gebrekkig overzicht van verschillende vergoedingen.

Registreer alle activiteiten

Duidelijk, to-the-point en makkelijk te monitoren.

Handige Check-in@Work

Persoonlijke registratie

Ploegregistratie

Materieelregistratie

Anomalie & goedkeuren

Op de werf & op kantoor

Definieer gebruikerstoegang

Integratie People

Voor elk compartiment

Win/win.

Human Resources

Finance afdeling

Op de werf

Van payroll tot opvolging.

Voordelen voor HR

Mobiele activiteitenregistratie biedt diverse voordelen voor human resources (HR) afdelingen. Het stelt HR-professionals in staat om hun werk efficiënter te doen en verbetert de algehele HR-processen. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van mobiele activiteitenregistratie voor HR:

Goedkeurstap

Bij het registreren van uren en activiteiten vult de werfverantwoordelijke (ploegbaas, projectleider of arbeider) de urenregistratie in via een mobiel apparaat, waarna de HR-afdeling het overzicht valideert en goedkeurt. Door deze geïntegreerde aanpak wordt niet alleen de transparantie vergroot, maar ook de efficiëntie in het beheer van arbeidsuren geoptimaliseerd.

Uren matchen met de Track-and-Trace

Het afstemmen van geregistreerde arbeidsuren met het track-and-trace systeem is een krachtige stap naar verbeterde nauwkeurigheid en efficiëntie. Door deze twee cruciale elementen – uurregistratie en track-and-trace – te combineren, wordt een 360°-beeld gecreëerd van de activiteiten op de werkvloer. Het proces omvat het koppelen van de vastgelegde arbeidsuren aan de locaties waar werknemers actief zijn volgens het track-and-trace systeem. Hierdoor wordt niet alleen de controle en transparantie vergroot, maar worden ook kostenoptimalisatie en taaktoewijzing geoptimaliseerd.

Real-time toegang tot gegevens

Met mobiele activiteitenregistratie hebben HR-medewerkers altijd en overal toegang tot essentiële gegevens. Je kunt snel werknemersinformatie, roosters, vergoedingen, prestatiebeoordelingen en andere HR-gerelateerde gegevens bekijken en bijwerken zonder gebonden te zijn aan een fysiek kantoor of papieren.

Flexibele werkwijze

Mobiele activiteitenregistratie geeft HR-professionals de vrijheid om onderweg te werken. Je kunt taken en verantwoordelijkheden efficiënt afhandelen, zelfs als je niet op kantoor bent, wat de productiviteit en reactietijd ten goede komt.

Verbeterde communicatie

Mobiele apps en tools voor HR stellen medewerkers in staat om direct te communiceren en informatie uit te wisselen. Dit bevordert een snelle en efficiënte communicatie tussen HR en werknemers, wat het oplossen van problemen vergemakkelijkt en de betrokkenheid van werknemers verbetert.

Eenvoudige datawisseling

Met mobiele registratie kunnen werknemers hun activiteiten, zoals gewerkte uren, verlofaanvragen en onkosten, gemakkelijk en direct invoeren via hun mobiele apparaten. Dit vereenvoudigt het registratieproces en vermindert de administratieve last voor zowel HR als werknemers.

Gegevensnauwkeurigheid

Doordat medewerkers direct hun gegevens kunnen invoeren en bijwerken, vermindert de kans op fouten en onnauwkeurigheden in de HR-database. Dit draagt bij aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van HR-gegevens.

Betere besluitvorming

Met mobiele toegang tot actuele gegevens kunnen HR-managers snellere en beter geïnformeerde beslissingen nemen. Je kunt trends en patronen herkennen en proactief reageren op HR-gerelateerde uitdagingen.

Inzicht in geldstromen.

Voordelen voor finance

Om steeds een volledig overzicht te houden moeten financiële medewerkers steeds zicht hebben op de arbeidskosten per project. De Timesheets App zorgt ervoor dat je eenvoudig een volledig overzicht krijgt. We lichten enkele belangrijke voordelen van mobiele activiteitenregistratie voor finance uit:

Real-time inzicht in kosten

Mobiele activiteitenregistratie stelt de financiële afdeling in staat om in real-time toegang te krijgen tot gegevens over verschillende kostenaspecten van bouwprojecten. Je kunt direct informatie bekijken over arbeidskosten, materieelkosten, uitgaven, enz., wat helpt om beter inzicht te krijgen in de financiële status van lopende projecten.

Verbeterde nauwkeurigheid en tijdigheid

Met mobiele activiteitenregistratie kunnen werknemers nauwkeurig en tijdig informatie invoeren over gewerkte uren, onkosten en andere financiële gegevens. Dit vermindert menselijke fouten en vertragingen bij het verwerken van gegevens, waardoor de financiële rapportages betrouwbaarder worden.

Kostenbeheersing

Door real-time inzicht in kosten kunnen financiële professionals proactief kostenbeheersingsmaatregelen nemen. Reageer snel op eventuele kostenoverschrijdingen en budgetafwijkingen en verminder financiële risico’s.

Efficiëntere facturering voor regiewerken

Mobiele activiteitenregistratie vergemakkelijkt een nauwkeurige en tijdige facturering voor regiewerken. Financiële medewerkers kunnen de gegevens over gewerkte uren en geleverde materialen gemakkelijk verzamelen, verifiëren en facturen opstellen voor klanten.

Time is money, zeker op de werf.

Voordelen voor medewerkers op de werf

Mobiele activiteitenregistratie is snel, gemakkelijk en erg nauwkeurig door de vooraf ingestelde regels en instellingen. In enkele tikken verkrijgen de werknemers (en de HR-medewerker) alle nodige informatie over de gewerkte uren.

Gemakkelijke urenregistratie

Met mobiele activiteitenregistratie kunnen werfmedewerkers gemakkelijk hun gewerkte uren invoeren en bijhouden via hun mobiele apparaten. Dit elimineert de noodzaak van handmatige administratie en vermindert de kans op fouten in de urenregistratie.

Directe toegang tot informatie

Medewerkers kunnen via hun mobiele apparaten snel en gemakkelijk toegang krijgen tot essentiële informatie, zoals werkroosters, taaktoewijzingen, en belangrijke meldingen van hun werkgever.

Gemakkelijke onkostenregistratie

Voor medewerkers die onkosten hebben tijdens hun werk op de werf, maakt mobiele activiteitenregistratie het gemakkelijker om onkosten te registreren en in te dienen. Dit versnelt het vergoedingsproces en minimaliseert de administratieve rompslomp.

Persoonlijke registratie of ploegregistratie

De projectleider kan een volledige ploeg registreren. Het bijhouden van activiteiten en uren voor groepen werknemers is efficiënter en erg overzichtelijk. In plaats van individuele werknemers afzonderlijk hun activiteiten en uren te laten registreren, wordt de ploeg als een geheel geregistreerd.

Een compleet ecosysteem.

Verlies geen tijd aan het zoeken van informatie. Alle
werkinstrumenten heb je in handbereik, in één platform.

Bekijk onze integraties

Meer weten?

Maak kennis met onze module tijdens een demo.
We tonen het je graag!

Vraag jouw demo aan