fbpx Skip to main content

Index I 2021

Prijsherzieningsindexen

Tussen de offerte en uiteindelijke uitvoering kan de prijs enorm schommelen. Door de herzieningsindex is het mogelijk om de oorspronkelijke offerte te herzien volgens de evolutie van verschillende kernfactoren zoals sociale lasten en materiaalprijzen.

Wil je zeker zijn van een bijgewerkte prijs?
Door een handige integratie in zowel Project als Tendering zorgt KPD ervoor dat je de prijsherziening efficiënt kunt toepassen. Onze consultants laten graag zien hoe je dat precies doet. In onderstaande video ontdek je hoe je de herzieningsindex eenvoudig toepast in KPD.

Liever persoonlijk advies?
Maak een afspraak met een consultant.

De prijslijst van bouwmaterialen, de Mercuriale, is een gekend document in België. De prijslijst wordt beschouwd als een prijsmonitoringsysteem. Op basis van meerdere categorieën van bouwmaterialen wordt de prijsevolutie, met indexen, weergegeven.

Bij het maken van een calculatie én een hercalculatie speelt de index een erg belangrijke rol. Vooral bij openbare aanbestedingen is het erg gebruikelijk om een prijsherzieningsclausule van bouwcontracten op basis van prijsevoluties in te roepen.

Mercuriale heeft, in het kader van het hervormingstraject, sinds januari 2021 een nieuwe index ingevoerd: ‘Index I 2021’. Index I 2021 is samengesteld uit 60 producten en worden in 11 categorieën gegroepeerd. De berekening van de “vernieuwde Index” start met de afzetprijzen van de maand november 2020, en dan ook met als basis november 2020 = 100.

Contracterende partijen moeten beroep doen op Index I 2021 wanneer:

  • Het over openbare aanbestedingen gaat die gestart zijn vòòr 2023 en doorlopen in 2023
  • De standaard I-index van de materialen werd reeds toegepast

Vanaf januari 2023 is een gecombineerde index van I en I-2021 een noodzaak om de herzieningscoëfficiënt te berekenen.

Een bestek kan in verschillende soorten prijsherzieningsformules voorzien. Een veel gebruikte formule is:

p = P * [ x 1  * (s / S) + x 2  * ( i / I ) + (1 – x 1  – x 2 ) ]

Waarbij X 1 en X 2 overeenkomen met de wegingscoëfficiënten (x1 voor de lonen = waarden S) (x2 voor de materialen) die in het bestek zijn opgenomen.

« p » = de herziene prijs.
« P » = de oorspronkelijke prijs.
« s » = de waarde van de index S op het moment van de herziening.
« S » = de waarde van de index S op het moment van de ondertekening van de opdracht.
« i » = de waarde van de index I op het moment van de herziening.
« I » = de waarde van de index I op het moment van de ondertekening van de opdracht.

Meer weten over de toepassing van de Index I 2021 in het KPD ecosysteem?

Interesse?

Boek een afspraak met jouw consultant.

Afspraak